ราคาตั๋วเครื่องบิน Update 23/04/2553
บัตรโดยสารไป-กลับ ชั้นประหยัด  (R/T  ECONOMY CLASS)
เมือง ราคาช่วง LOW

5-23JAN/15FEB-31MAR/20MAY-30SEP/
NOV/11-18DEC
ราคา ช่วง HIGH

24JAN-14FEB/1APR-19MAY/
OCT/
1-10DEC,
19DEC-4JAN
อายุตั๋ว RBD เงื่อนไข หมายเหตุ
HONG KONG 10,500 10,500 One Way B -
ตั๋วเที่ยวเดียว
(HKG) 7,500 8,500 1 MTH Q GV2
-เดินทาง 2 ท่าน
-ห้ามเปลี่ยนวัน
(HKG) 8,500 9,500 3 MTH Q -  เดินทาง คนเดียว
Copyright © 2009 Boutique Vacation Co.,Ltd. All rights reserved.
บริษัท บูทีค เวเคชั่น จำกัด 230/70 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230
โทร.02-514-4422 แฟ็กช์ 02-514-4388